Kurzy Alfa v Novém Městě pod Smrkem

Přečetli jste si o čem je Kurz Alfa v kostce a zajímají vás podrobnosti? Pro vás je tento článek...

Proč u nás v Novém Městě tyto kurzy pořádáme?

Protože se nám opravdu líbí. Podle nás je to jeden z nejlepších projektů, které v církvi vznikly. Nemyslíme si to sami.
Kurz původně vznikl v Anglii, ve sboru Holy Trinity Brompton v Londýně, pro svoji oblíbenost se však během několika let rozšířil do celého světa. Nyní probíhá ve více než 150 zemích a zúčastnilo se jí již více než 17 milionů účastníků.

Čím nás (a účastníky námi pořádaných kurzů) tedy Alfa zaujala konkrétně?

1) Jde o skutečně kvalifikovaný přehled křesťanství

Obsah jednotlivých témat kurzu vychází z originálních promluv Rev. Nickyho Gumbela, který vystudoval práva v Cambridgi a teologii na Oxfordu. Přednášející na Alfě v Novém Městě jsou lidé nejen akademicky vzdělaní v teologii, ale především lidé, kteří křesťanský život žijí v praxi.
To zaručuje vysokou úroveň promluv z hlediska spolehlivosti, důvěryhodnosti a praktičnosti obsažených informací. Dozvíte se skutečně vše podstatné.

2) Alfa je srozumitelná pro každého

I přes svoji odbornost jsou promluvy srozumitelné i pro člověka, který se zatím s křesťanstvím blíže nesetkal. Složitější témata nebo termíny vysvětlujeme výstižnými ilustracemi a příklady ze života tak, že jim skutečně každý porozumí. Naší Alfy se již zúčastnilo mnoho desítek lidí ze všech sociálních vrstev, velmi vzdělaní i nevzdělaní, přesto jsme nezaznamenali, že by pro někoho byly promluvy příliš složité.

3) Alfa nevnucuje a netlačí

To je jeden z hlavních důrazů tohoto kurzu. Návštěva Alfy nevytváří ŽÁDNÝ závazek. Na Alfu můžete přijít jednou nebo v polovině setkání odejít a nikdo vás za to nebude odsuzovat nebo vás přesvědčovat, abyste zůstali. Jednotlivá témata přinášejí konkrétní pohledy a myšlenky, to však neznamená, že s nimi musíte souhlasit! Buďto o vašich názorech nebo otázkách můžete mluvit v rámci diskuse nebo zkrátka už nepřijdete. Je to vždy plně na vás.
Přestože většina lidí, kteří kurz absolvují celý, žije dál bez jakéhokoli dalšího vztahu k církvi, jsme rádi že zatím všichni Alfu hodnotí jako přínosnou pro jejich život.

4) Alfa je nejen o informacích, ale také o lidech

Právě díky společné večeři a diskusím na často velmi hluboká a zásadní témata poznáte v průběhu kurzu i nás, konkrétní lidi z masa a kostí, kteří žijí zde v tomto městě. Jsme připraveni mluvit o tom, jak se témata dotýkají nás a jakou s nimi my sami máme zkušenost. 
Kloubíme tedy fundovanost a odbornost promluv s osobní zkušeností a pohledem nás – pořadatelů kurzů Alfa v Novém Městě pod Smrkem.

Pro koho je kurz Alfa vhodný?

→ Pro každého, kdo se chce seznámit s křesťanským pohledem na život a jeho smysl beze strachu, že bude jakkoli tlačen ke změně vlastních názorů.
→ Pro lidi, kteří jsou ve svém nitru nespokojeni s konzumním způsobem života a hledají skutečné odpovědi na hluboké otázky života.
→ Pro ty, kteří tuší, že existuje „něco nad námi“, že duchovní svět je reálný, ale zatím nenašli rozumnou odpověď na to co by to mohlo být a jaký by to mohlo mít vliv na reálný život a skutečné problémy.
→ Nebo i pro ty, kdo se sice považují za křesťany nebo se jim tento názor na „fungování“ světa líbí, ale zatím se tímto tématem hlouběji nezabývali.
→Zkrátka pro každého, kdo má zájem.

Můj přítel, který absolvoval jeden z prvních kurzů na něj šel podle jeho slov: „Protože aspoň jednou za život bych chtěl slyšet o čem to křesťanství doopravdy je, abych si na něj mohl udělat skutečný názor“.

O každém připravovaném kurzu vždy budeme informovat na tomto webu, na naší nástěnce na náměstí a skrze plakáty na běžných plakátovacích plochách. Pokud vás Alfa zaujala, kontaktujte nás jakýmkoli způsobem a budeme s vámi pro aktuální běh kurzu počítat.

Tak třeba někdy na viděnou.