Kurz Alfa v kostce

Článek pro ty, kteří chtějí rychle zjistit základní informace o kurzu Alfa...

Kurz Alfa je kurz o křesťanství, složený z deseti večerů v deseti týdnech. Jsou zde v neformální atmosféře srozumitelně popsány základy křesťanské víry tak, jak jí popisuje Bible.

Večery jsou rozdělené do tří částí:

1) Večeře: Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.
2) Promluva: Po večeři následuje promluva na jedno z témat kurzů Alfa. 
3) Diskuse: Zde je možnost mluvit o čemkoli. Klást otázky (a to jakékoli), souhlasit, nesouhlasit nebo vše jen z povzdálí sledovat.

Kurz je zdarma, protože však ne každému je příjemné dostávat něco zadarmo, dáváme možnost přispět účastníkům na náklady spojené s večeří. Alfa zcela nezávazná, účast na jednom večeru nijak nezavazuje k absolvování dalších témat kurzu.