Náš příběh

 • Příběh JB

  Sbor v Novém Městě pod Smrkem je součástí sborů Jednoty bratrské nejen v ČR, ale i v rámci celosvětové Unitas Fratrum.

  Původní Jednota (r. 1457)

  Image
  JAn Ámos Komenský

  Současná Jednota bratrská navazuje na dlouhou historii sahající až do roku 1457, kdy vznikla jako světový unikát – první reformační církev na světě. Z nesouhlasu s úpadkem, pokrytectvím, touze po moci a mamonu tehdejších církevních elit, vytvořili nejprve malou skupinku „jednotku“ bratří, kteří chtěli žít v souladu s Biblí a svým svědomím. 
  Poměrně rychle se na ně začali nabalovat mnozí další se stejným uvažováním. Jednota bratrská se tak rozšířila po celé zemi. Postupně se stala synonymem pro hluboce duchovní, pokorné, Ježíši vydané a pracovité lidi, kteří pomáhali v rozvoji míst, ve kterých začali svou práci. Zakládali školy, špitály, sirotčince, ale také rozvíjeli podnikání a řemeslnou práci, což umožňovalo finanční soběstačnost.
  Nejznámější osobností tohoto období je bezesporu J. A. Komenský – poslední biskup tzv. „staré“ Jednoty bratrské. Přínosem ale byly i mnohé další osobnosti jako např. Jan Černý a jeho zcela unikátní herbář a přístup k péči o lidi zasažené morem. Nebo Jan Blahoslav, ne tak známý, ale pro český národ možná důležitější než Komenský díky překladu Bible do češtiny. Tito lidé jsou důvodem, proč dnes mluvíme česky a ne německy.

  Obnovená Jednota (r. 1727)

  Image
  Herrnhut

  Po bitvě na Bílé hoře však byly Čechy násilně rekatolizovány a bratři vytlačeni za hranice. V německém Herrnhutu (Ochranově) však v roce 1727 vniká nová generace, tzn. „obnovená“ Jednota, která navázala na odkaz té původní a započala celosvětovou misii, která ovlivnila mnohé národy po celém světě. I tato misie totiž nesla „DNA“ Jednoty. Do míst, kam přichází, nešla vládnout a zabírat území, ale sloužit. Znovu přinášeli křesťanství v jeho čisté, biblické podobě ale také řemeslnou dovednost, zakládali školy a špitály, rozvíjeli, kulturu podnikání a jedinečnost míst, kam přicházeli. Pro některé národy v Karibiku má příchod bratří podobný význam jako pro nás příchod Cyrila a Metoděje a mnohé vnímají odkaz práce Jednoty jako významnou část svých dějin dodnes.

  Současná Jednota

  Image
  oučastná Jednota Bratrská

  V dnešní době je světově rozšířená Jednota bratrská (Unitas Fratrum), někde zvaná Moravská církev (Moravian Church) rozdělena do čtyř regionů: africký, evropský, karibský a severoamerický, které se skládají z 19 samostatných provincií.

  I náš sbor v Novém Městě pod Smrkem navazuje na tuto tradici. Ani my nechceme být církví, která žije jen pro sebe a rozvíjí jakousi pseudoduchovnost odtrženou od reálného světa. Chceme být skupinou lidí, kteří svůj vztah s Bohem vyjadřují prakticky. Pomáhají lidem okolo sebe, řeší aktuální problémy našeho města a vytváří zázemí pro všechny generace i různé skupiny lidí.

  V praxi jsme tak vedle nedělních shromáždění a dalších, řekněme, „duchovních“ aktivit, postupně rozvinuli další díla, která tyto cíle naplňují jako např. nízkoprahový klub „Kino“ (dříve „Voraz“), Sociální aktivizační služba (tzv.SAS Kompas) pomáhající rodinám v krizi, dále práce s dětmi a dorostem, letní tábor pro děti, „English Camp“ pro mládež anebo třeba kurzy o manželství (Manželské večery), Národní týden manželství či klub pro seniory „Červánek“.

  Snažíme se vytvářet svobodné prostředí (a to se snad daří), kam může kdokoli přijít a odejít obohacený, aniž by měl strach, že ho bude chtít někdo „lovit“ pro církev. Na druhé straně, pokud někdo hledá Boha, může se ve stejně svobodné atmosféře dozvědět všechno, co potřebuje, aby k Ježíši Kristu mohl najít svůj vlastní, osobní vztah.

  Věděli jste, že
  … že Jednota bratrská v historii zabránila hořčičné krizi v Rusku ?
  … že jedním z pasažérů na lodi Jednoty bratrské v 18 stol. byl medvěd ?
  … že Jednota bratrská předběhla firmu IKEA s nápadem montovat nábytek ?
  … že předchůdce Jan Hus byl šachovým přeborníkem ?
  … že v Jednotě bratrské je několik Nobelových cen ?
  … že jeden z kazatelů Jednoty bratrské dokázal smontovat vodní turbínu ?
  … že dům pro sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí byl koupen díky knoflíkům ?

 • Příběh sboru JB v Novém Městě pod Smrkem

  Image
  JB NMpS

  Začalo to tím, že z jednotlivců, kteří po Sametové revoluci začali dojíždět na nedělní shromáždění do sboru Jednoty bratrské v Liberci, postupně vznikla malá skupina. Časem vyvstala potřeba vedení této skupiny, samostatných nedělních shromáždění i vytvoření zázemí pro vznikající práci. Proto byl v roce 1993 vyslán Jednotou bratrskou Martin Bukovský, aby se stal kazatelem této vznikající práce.

  Skupina se nejprve scházela v prostorách Základní školy v Tylově ulici, poté dokonce na louce u novoměstského koupaliště a v obývácích pokojích několika rodin. Později, když další a další lidé pozvali Ježíše do svého života (řekli: „Ježíši, děkuji ti, že jsi zemřel za všechny mé hříchy a odpustil jsi mi. Prosím, vstup do mého života a předávám ti na mým životem vládu.“) vznikl sbor, který měl potřebu svých vlastních prostor. Během roku 1997 se podařilo koupit rodinný domek v Kmochově ulici, který po rekonstrukci sloužil jako byt pro kazatele a jeho rodinu a také jako zázemí sboru. Po etablování existence sboru a jeho zaměření se na potřeby lidí žijících v tomto městě, jsme se rozhodli koupit budovu bývalého kina. Roku 2009 Martin Bukovský začal přednáškovou, poradenskou a koučovskou činnost pro ostatní sbory JB v rámci ČR a kazatelem sboru se stal Jan Selnekovič. Sbor se plně přemístil do budovy bývalého kina, kdy budovu svépomocí kompletně zrekonstruoval. Budova pak v průběhu týdne začala zcela sloužit potřebám veřejnosti (nízkoprahový klub, rodinné centru, seniorský klub). Sbor po odloučení církve od státu musel také řešit své vlastní finanční zajištění. Proto po dlouhodobém zvažování začal provozovat turistické ubytování v areálu J-camp (bývalý tábor Kladno). Po 11 letech správcovství Honzy se roku 2020 stal kazatelem opět Martin Bukovský.

  Spojuje nás to, že nás Bůh miluje, odpustil nám naše hříchy a postupně proměňuje naše životy…

 • Příběh podnikání JB